مرور رده

Showtime

Devour [Prod. Jakwob]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas molestie erat aliquam volutpat iaculis. Donec tortor dolor, condimentum quis eros sit amet, varius faucibus dolor. Donec in ullamcorper dolor, viverra lobortis felis. Aenean…

Avengers Presents: Captain America

Vowing to serve his country any way he could, young Steve Rogers took the super soldier serum to become America's one-man army. Fighting for the red, white and blue for over 60 years, Captain America is the living, breathing symbol of…

Avengers Presents: Thor

The epic adventure "Thor" spans the Marvel Universe from present day Earth to the realm of Asgard. At the center of the story is The Mighty Thor, a powerful but arrogant warrior whose reckless actions reignite an ancient war. Thor is cast…

Avengers Presents: Hulk

Caught in a gamma bomb explosion while trying to save the life of a teenager, Dr. Bruce Banner was transformed into the incredibly powerful creature called the Hulk. An all too often misunderstood hero, the angrier the Hulk gets, the…

Avengers Presents: Iron Man

Wounded, captured and forced to build a weapon by his enemies, billionaire industrialist Tony Stark instead created an advanced suit of armor to save his life and escape captivity. Now with a new outlook on life, Tony uses his money and…