آخرین اخبار

احکام نمازجمعه

 نماز جمعه به چه صورت خوانده می شود؟ نماز جمعه عبادتى است هم چون نمازهاى دیگر که در ظهر روز جمعه با شرایطى خاصّ انجام ...
Posted in احکام نماز جمعهLeave a Comment on احکام نمازجمعه