آخرین اخبار

نمازجمعه در آیات و روایات

سوره مبارکه جمعه آیه ۹ ای کسانی که ایمان آورده‏ ایدهر گاه شما را برای نماز روز جمعه بخوانند فی الحال به ذکر خدا بشتابید ...
Posted in نماز جمعه در آیات و روایاتLeave a Comment on نمازجمعه در آیات و روایات