جلسه هماهنگی مرحله نهایی هفدهمین دوره جشنواره تلاوت های مجلسی استان مازندران به میزبانی مصلی جمعه قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد+ تصاویر

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 23 آبان 1401 ، جلسه هماهنگی مرحله نهایی هفدهمین دوره جشنواره تلاوت های مجلسی استان مازندران به میزبانی مصلی جمعه قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد.