جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد + تصاویر

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 5 دی ماه 1401 ، جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهر ، در دفتر امام جمعه برگزار شد .