آخرین اخبار

ارتباط باما

ارتباط با دفتر امام جمعه:

شـــهرستان قائمشهــــر، خـــــیابان آیـت الله صالــحی مـــازندرانـی (تهران)،البرز دفــترحـــضـــرت آیــــت الله مـــعلـــــــــمــی نــــــــماینده مـــــردم شریــــــف مازنــــــدران در مــجلس خـــــبرگان رهبری  وامـــــــــــام جـــــــــمعه شهرستان قائمشهر.

تلفن تماس:

 

ارتباط با ستاد نمازجمعه:

شهرستــــــان قــــــــــائـمشهر، خـــــــیابان حـــضـــــرت آیت الله صالحــــــی مازندرانی (تهران)، میـــدان آدیــــــــــــنـه، مــصـلـــــی بــــزرگ جـــــــمعه شــــهرستان قــــــائمشهر، دفــــــتر ســــــــتاد نمـــــــــازجــــــــــمعه.

تلفن تماس: ۰۱۱۴۲۲۳۲۶۶۰

 

 

پاسخ دهید