آخرین اخبار

ارتباط با ما

ارتباط با دفتر امام جمعه:

شـــهرستان قائمشهــــر، خـــــیابان آیـت الله صالــحی مـــازندرانـی (تهران)،البرز ۲۴، دفــترحـــضـــرت آیــــت الله مـــعلـــــــــمــی نــــــــماینده مـــــردم شریــــــف مازنــــــدران در مــجلس خـــــبرگان رهبری  وامـــــــــــام جـــــــــمعه شهرستان قائمشهر.

 تلفن های تماس:   ۰۱۱۴۲۲۲۳۶۳۶  ۰۱۱۴۲۲۰۴۳۸۸  /   ۰۱۱۴۲۲۰۷۷۷۹   /  ۰۱۱۴۲۲۰۴۰۶۳

                                                            

ارتباط با ستاد نمازجمعه:

شهرستــــــان قــــــــــائـمشهر، خـــــــیابان حـــضـــــرت آیت الله صالحــــــی مازندرانی (تهران)، میـــدان آدیــــــــــــنـه، مــصـلـــــی بــــزرگ جـــــــمعه شــــهرستان قــــــائمشهر، دفــــــتر ســــــــتاد نمـــــــــازجــــــــــمعه.

تلفن تماس: ۰۱۱۴۲۲۳۲۶۶۰

 

 

پاسخ دهید