نمایشگاه بزرگ دستاورد انقلاب اسلامی در دومین روز از چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به دست آیت الله معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه شهرستان افتتاح شد + تصاویر

نمایشگاه بزرگ دستاورد انقلاب اسلامی در دومین روز از چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در حسینیه عاشقان ثارالله شهرستان قائم شهر به دست آیت الله معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه شهرستان افتتاح شد.

errx_photo_۲۰۱۹-۰۲-۰۲_۱۲-۲۵-۰۱.jpg

zk4f_photo_۲۰۱۹-۰۲-۰۲_۱۲-۲۵-۰۳.jpg

1sl3_photo_۲۰۱۹-۰۲-۰۲_۱۲-۲۵-۰۴_(2).jpg

apop_photo_۲۰۱۹-۰۲-۰۲_۱۲-۲۵-۰۴.jpg

44zk_photo_۲۰۱۹-۰۲-۰۲_۱۲-۲۵-۰۵.jpg

x6l_photo_۲۰۱۹-۰۲-۰۲_۱۲-۲۵-۰۶.jpg

xnd_photo_۲۰۱۹-۰۲-۰۲_۱۲-۲۵-۰۷.jpg