ستاد برگزاری نمازجمعه شهرستان قائم شهر برگزار می نماید : فراخوان مجری نمازجمعه “ویژه جوانان فعال و توانمند در عرصه ی مجری گری”

ستاد برگزاری نمازجمعه شهرستان قائم شهر ، از میان جوانان فعال و توانمند در عرصه ی اجرا ، جهت همکاری در جایگاه مجری گری مراسم نمازجمعه شهرستان ، دعوت به عمل می آورد.

متقاضیان محترم می توانند ، جهت شرکت در این فراخوان ، ضمن ارسال مشخصات و سابقه ی مکتوب اجرا ، ویدئوی 2 دقیقه ای از مجری گری خود را به نشانی الکترونیکی:
Mosalla.ghaemshahr@chmail.ir 

ارسال فرمایند.

ضمناً شماره تماس 42223636  دفتر ستادبرگزاری نمازجمعه شهرستان قائم شهر ، آماده ی پاسخگویی به سوالات متقاضیان محترم می باشد.

cv26_photo_۲۰۱۹-۰۹-۲۲_۱۱-۲۸-۵۰.jpg