جلسه اخلاق به تدریس آیت الله معلمی در جمع مدیران و کارکنان اتکا استان مازندران برگزار شد + تصاویر

پیش از ظهر دوشنبه مورخ ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ، جلسه اخلاق به تدریس آیت الله معلمی در جمع مدیران و کارکنان اتکا استان مازندران برگزار شد.

egrn_image_2019_12_3-8_25_45_742_sok.jpg

pu60_image_2019_12_3-8_25_45_417_o74.jpg