آیین رونمایی از کتاب “دربند اروند” (خاطرات شفاهی آیت الله معلمی) ، با حضور پیشکسوتان دفاع مقدّس و مقاومت استان مازندران ، در سالن الغدیر ساری برگزار شد + تصاویر

پیش از ظهر دوشنبه مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ ، آیین رونمایی از کتاب “دربند اروند” (خاطرات شفاهی آیت الله معلمی) ، با حضور پیشکسوتان دفاع مقدّس و مقاومت استان مازندران ، در سالن الغدیر ساری برگزار شد.

7xf8_img_2065_(copy).jpg
5sna_img_2085_-_copy_(copy).jpg
lvhp_img_2097_-_copy_(copy).jpg
nhtt_img_2127_-_copy_(copy).jpg
9oxc_img_2167_-_copy_(copy).jpg
uul0_img_2177_-_copy_(copy).jpg
jz3p_img_2184_-_copy_(copy).jpg
sglp_img_2189_-_copy_(copy).jpg
0vbt_img_2199_-_copy_(copy).jpg
smx2_img_2201_-_copy_(copy).jpg
5x7x_img_2206_(copy).jpg
6s23_img_2229_-_copy_(copy).jpg
g2nc_img_2234_-_copy_(copy).jpg
3xq6_img_2263_-_copy_(copy).jpg
fs16_img_2280_-_copy_(copy).jpg
2ja8_img_2312_-_copy_(copy).jpg
poxa_img_2325_-_copy_(copy).jpg
8hjn_img_2338_(copy).jpg
tx4_img_2344_-_copy_(copy).jpg
h08l_img_2355_-_copy_(copy).jpg
3ab0_img_2386_-_copy_(copy).jpg
i4x7_img_2391_-_copy_(copy).jpg
6ndt_img_2412_(copy).jpg

نظرات بسته شده است.