مدیران قضایی شهرستان قائم شهر ، با حضور در دفتر امام جمعه ، بمناسبت هفته قوه قضائیه ، با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

پیش از ظهر چهارشنبه مورخ ۱ تیر ۱۴۰۱ ، مدیران قضایی شهرستان قائم شهر ، با حضور در دفتر امام جمعه ، بمناسبت هفته قوه قضائیه ، با آیت الله معلمی دیدار کردند.