همایش وقف ، میراث ماندگار ، با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی ، در آستان مقدس امام زاده سید ملال قائم شهر برگزار شد + تصاویر

پیش از ظهر یکشنبه مورخ 10 مهر 1401 ، همایش وقف ، میرث ماندگار ، با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی ، در آستان مقدس امام زاده سید ملال قائم شهر برگزار شد.