اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف قائم شهر ، با حضور در دفتر امام جمعه ، با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

پیش از ظهر چهارشنبه مورخ 2 آذر 1401 ، اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف قائم شهر ، با حضور در دفتر امام جمعه ، با آیت الله معلمی دیدار کردند.