آئین تجلیل از مدیران مجری طرح «قائم شهر ، شهر نماز» در دفتر امام جمعه قائم شهر ، با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی ، برگزار شد + تصاویر

ظهر دوشنبه مورخ 4 تیر 1403 ، آئین تجلیل از مدیران مجری طرح «قائم شهر ، شهر نماز» در دفتر امام جمعه قائم شهر ، با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی ، برگزار شد.