اجتماع بزرگ حسینی قائم شهر با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی در میدان طالقانی شهرستان برگزار شد+تصاویر

عصر چهارشنبه مورخ 13 تیر 1403 ، اجتماع بزرگ حسینی قائم شهر با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی «عضو جلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر» در میدان طالقانی شهرستان برگزار شد.