ریاست و معاونین محترم اداره پست قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان ، به مناسبت هفته پُست با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش کردند + تصاویر

صبح چهارشنبه مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ، ریاست و معاونین محترم اداره پست قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان ، به مناسبت هفته پُست با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش کردند .

x7d8__mg_0840.jpg

82qf__mg_0842.jpg

rgdt__mg_0849.jpg

v9ja__mg_0846.jpg

n67e__mg_0847.jpg

9ip3__mg_0848.jpg