آیت الله معلمی ، با حضور در کارخانه نساجی مازندران ، از این مجموعه بازدید به عمل آوردند + تصاویر

پیش از ظهر یکشنبه مورخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ، آیت الله معلمی ، با حضور در کارخانه نساجی مازندران ، از این مجموعه بازدید به عمل آوردند.

w58n_photo_۲۰۱۹-۰۶-۱۶_۱۹-۳۶-۰۷_(2).jpg
u4n1_photo_۲۰۱۹-۰۶-۱۶_۱۹-۳۶-۰۸_(2).jpg
jn3n_photo_۲۰۱۹-۰۶-۱۶_۱۹-۳۶-۰۸.jpg
rsa_photo_۲۰۱۹-۰۶-۱۶_۱۹-۳۶-۱۰_(2).jpg