صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان قائم شهر در حسینیه عاشقان ثارالله شهرستان برگزار شد + تصاویر

پیش از ظهر یکشنبه مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ، مقارن با آغاز هفته دفاع مقدس ، صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان قائم شهر با حضور آیت الله معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر در حسینیه عاشقان ثارالله شهرستان برگزار شد.

5ai9_photo_۲۰۱۹-۰۹-۲۲_۱۲-۴۲-۲۹.jpg
rtiu_photo_۲۰۱۹-۰۹-۲۲_۱۲-۴۲-۳۶.jpg
8m4g_photo_۲۰۱۹-۰۹-۲۲_۱۲-۴۲-۴۲.jpg
zeaf_photo_۲۰۱۹-۰۹-۲۲_۱۲-۴۲-۵۵.jpg
3df6_photo_۲۰۱۹-۰۹-۲۲_۱۲-۴۲-۵۸.jpg
445_photo_۲۰۱۹-۰۹-۲۲_۱۲-۴۳-۰۴.jpg
ab2b_photo_۲۰۱۹-۰۹-۲۲_۱۲-۵۰-۰۵.jpg
6gi_photo_۲۰۱۹-۰۹-۲۲_۱۲-۵۰-۰۹.jpg
hkft_photo_۲۰۱۹-۰۹-۲۲_۱۲-۵۰-۱۲.jpg
ohyo_photo_۲۰۱۹-۰۹-۲۲_۱۲-۵۰-۱۵.jpg
u3p1_photo_۲۰۱۹-۰۹-۲۲_۱۲-۵۰-۱۸_(2).jpg
isws_photo_۲۰۱۹-۰۹-۲۲_۱۲-۵۰-۲۲.jpg
o63u_photo_۲۰۱۹-۰۹-۲۲_۱۲-۵۰-۲۶.jpg
uj2_photo_۲۰۱۹-۰۹-۲۲_۱۲-۵۰-۳۰.jpg

نظرات بسته شده است.