راهپیمایی و اجتماع عظیم مردمی حمایت از امنیت و اقتدار کشور با حضور آیت الله معلمی ، مسئولین و جمع کثیری از مردم ولایتمدار قائم شهر، در این شهرستان برگزار شد + تصاویر

پیش از ظهر یکشنبه مورخ ۳ آذر ۱۳۹۸ ، راهپیمایی و اجتماع عظیم مردمی حمایت از امنیت و اقتدار کشور با حضور آیت الله معلمی ، مسئولین و جمع کثیری از مردم ولایتمدار قائم شهر، در این شهرستان برگزار شد.

p6ar_img_4731.jpg

vtbc_img_4773.jpg

ipy5_img_4751.jpg

v9ya_img_4756.jpg

xff_img_4826.jpg

y6xq_img_4871.jpg

7guk_img_4890.jpg

hc87_img_4896.jpg

d757_img_4928.jpg

vo7g_img_4947.jpg

p4ef_img_4953.jpg

jc2b_img_4999.jpg

mxo6_img_5060.jpg