یادواره ۷شهید والامقام روستای دیوکلاالیمون جویبار با سخنرانی آیت الله معلمی برگزار شد + تصاویر

یادواره ۷شهید والامقام روستای دیوکلاالیمون جویبار با سخنرانی آیت الله معلمی برگزار شد .

8u0f_n00407342-r-b-001.jpg

izgx_n00407342-r-b-002.jpg

69d6_n00407342-r-b-003.jpg

ufs2_n00407342-r-b-005.jpg

jy42_n00407342-r-b-007.jpg

kfn_n00407342-r-b-008.jpg

0iuf_n00407342-r-b-010.jpg

m5aw_n00407342-r-b-011.jpg

wscj_n00407342-r-b-012.jpg

m5d_n00407342-r-b-013.jpg