آیت الله معلمی با حضور در منزل جانباز و آزاده سرافراز جناب آقای محمدعلی شیخی«زندانی سیاسی زمان طاغوت» ، در ایام الله دهه مبارکه فجر ، با ایشان دیدار کردند .

عصر سه شنبه مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ، آیت الله معلمی با حضور در منزل جانباز و آزاده سرافراز جناب آقای محمدعلی شیخی«زندانی سیاسی زمان طاغوت» ، در ایام الله دهه مبارکه فجر ، با ایشان دیدار کردند .

7206_img_5719.jpg

66dy_img_5728.jpg