اولین جلسه مرحله دوم کمک های مؤمنانه شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد + تصاویر

عصر سه شنبه مورخ ۷ مرداد ۱۳۹۹ ، اولین جلسه مرحله دوم کمک های مؤمنانه شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد.

b1tn_img_5748.jpg
xt1j_img_5763.jpg
i8gt_img_5788.jpg
fddy_img_5795.jpg
r83n_img_5800.jpg
3hj0_img_5805.jpg
9hej_img_5819.jpg
f45r_img_5837.jpg
rybb_img_5841.jpg