اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

پیش از ظهر یکشنبه مورخ ۲۵ آبان ۱۳۹۹ ، اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی«عضو مجلس خبرگان رهبری وامام جمعه قائم شهر» دیدار کردند .

34oa_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۲۶_(copy).jpg
n79i_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۲۸_(2)_(copy).jpg
9ej_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۲۸_(copy).jpg
0x8d_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۳۱_(copy).jpg
hiok_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۳۲_(copy).jpg
ia5c_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۳۴_(copy).jpg
vc63_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۴۹_(copy).jpg
x21d_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۵۱_(2)_(copy).jpg
m6q_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۵۱_(copy).jpg
71qy_photo_۲۰۲۰-۱۱-۱۵_۱۲-۰۸-۵۶_(copy).jpg

نظرات بسته شده است.