جلسه ی اعضای کمیسیون تخصصی شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد + تصاویر

دوشنبه مورخ ۱۵ دی ۱۳۹۹ ، جلسه ی اعضای کمیسیون تخصصی شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد.

9qfs_photo_2021-01-05_07-41-43.jpg
p8e7_photo_2021-01-05_07-41-47.jpg
k2d0_photo_2021-01-05_07-41-49.jpg
5jp5_photo_2021-01-05_07-41-51.jpg
i6gr_photo_2021-01-05_07-42-00.jpg
wrzq_photo_2021-01-05_07-42-34.jpg
4q0_photo_2021-01-05_07-42-47.jpg
292t_photo_2021-01-05_07-42-54.jpg
grhh_photo_2021-01-05_07-42-56.jpg
85ut_photo_2021-01-05_07-43-01.jpg
kvuy_photo_2021-01-05_07-43-11.jpg

نظرات بسته شده است.