جلسه اعضای کمیسیون تخصصی شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد + تصاویر

چهارشنبه مورخ ۱۷ دی ۱۳۹۹ ، جلسه اعضای کمیسیون تخصصی شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد.

wtie_photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۶_۱۶-۲۸-۳۸.jpg
pgha_photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۶_۱۶-۲۸-۴۱.jpg
ptpn_photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۶_۱۶-۲۸-۴۵_(2).jpg
87dm_photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۶_۱۶-۲۸-۴۵.jpg
6351_photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۶_۱۶-۲۸-۴۸.jpg
ft31_photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۶_۱۶-۲۸-۵۰.jpg
mrun_photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۶_۱۶-۲۸-۵۱_(2).jpg
hehv_photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۶_۱۶-۲۸-۵۱.jpg
13lp_photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۶_۱۶-۲۸-۵۲.jpg
n6q6_photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۶_۱۶-۲۸-۵۴.jpg
92xb_photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۶_۱۶-۲۸-۵۵.jpg
e03a_photo_۲۰۲۱-۰۱-۰۶_۱۶-۲۸-۵۷.jpg

نظرات بسته شده است.