جلسه قرارگاه فرهنگی شهرستان های قائم شهر ، سیمرغ ، و جویبار ، با محوریت شهرستان قائم شهر، در حضور آیت الله معلمی در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد + تصاویر

پنجشنبه مورخ ۲ بهمن ۱۳۹۹ ، جلسه قرارگاه فرهنگی شهرستان های قائم شهر ، سیمرغ ، و جویبار ، با محوریت شهرستان قائم شهر، در حضور آیت الله معلمی در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد .

dbv1_img_2688.jpg
rqga_img_2663.jpg
wurd_img_2667.jpg
6kl6_img_2671.jpg
lry9_img_2673.jpg
seaa_img_2674.jpg
uhms_img_2681.jpg

نظرات بسته شده است.