مراسم عزاداری هشتمین روز محرم [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده]، به میزبانی آیت الله معلمی در حسینیه شیخ سلمان معلمی جویبار برگزار شد + تصاویر

عصر سه شنبه مورخ 26 مرداد 1400 ، مراسم عزاداری هشتمین روز محرم [ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی کننده]، به میزبانی آیت الله معلمی در حسینیه شیخ سلمان معلمی جویبار برگزار شد .

photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۷_۱۸-۴۲-۵۸_hstf.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۷_۱۸-۴۳-۵۱_dccn.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۷_۱۸-۴۳-۵۲_tspl.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۷_۱۸-۴۳-۵۴_lx6o.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۷_۱۸-۴۳-۵۵_mc1.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۷_۱۸-۴۴-۰۲_a0lb.jpg