جلسه بررسی و پیگیری مشکلات نمازگزاران مسجد المهدی قائم شهر با حضور آیت الله معلمی و مسئولین شهرستان برگزار شد + تصاویر

مغرب یکشنبه مورخ 12 دی 1400 ، جلسه بررسی و پیگیری مشکلات نمازگزاران مسجد المهدی قائم شهر ، با حضور امام جمعه قائم شهر و مسئولین شهرستان ، پس از اقامه نمازجماعت مغرب و عشا به امامت آیت الله معلمی برگزار شد.

img_2360_9kgs.jpg
img_2361_x79n.jpg
img_2362_thx2.jpg
img_2363_r96p.jpg
img_2367_w2t1.jpg
img_2368_od3r.jpg
img_2370_wckx.jpg
img_2376_0ebp.jpg
img_2388_qn7.jpg
img_2415_9w7b.jpg
img_2423_3m8j.jpg
img_2424_oeop.jpg
img_2432_ndlu.jpg
img_2441_p2zl.jpg
img_2447_9zqp.jpg
img_2461_vlgb.jpg
img_2463_stn.jpg
img_2469_ozgr.jpg
img_2475_0jdu.jpg
img_2476_byw.jpg
img_2478_0xay.jpg