جلسه بررسی و پیگیری مشکلات نمازگزاران حسینیه امام خمینی«ره» کوی موحدین قائم شهر ، با حضور امام جمعه قائم شهر و مسئولین شهرستان برگزار شد + تصاویر

مغرب دوشنبه مورخ ۲۷ دی ۱۴۰۰ ، جلسه بررسی و پیگیری مشکلات نمازگزاران حسینیه امام خمینی«ره» کوی موحدین قائم شهر ، با حضور امام جمعه قائم شهر و مسئولین شهرستان ، پس از اقامه نمازجماعت مغرب و عشا به امامت آیت الله معلمی برگزار شد.

img_4817_hs70.jpg
img_4818_qnrn.jpg
img_4825_wl3h.jpg
img_4830_j7p5.jpg
img_4833_1zo8.jpg
img_4837_ko1t.jpg
img_4839_ksyu.jpg
img_4844_sk3x.jpg
img_4845_61c.jpg
img_4848_wl84.jpg
img_4852_c3xa.jpg
img_4860_oc2u.jpg
img_4874_pwli.jpg
img_4876_yb49.jpg
img_4876_uwfv.jpg
img_4882_be18.jpg
img_4885_hjd4.jpg
img_4893_lf3z.jpg
img_4895_erfy.jpg
img_4897_iugi.jpg
img_4900_wdqu.jpg
img_4904_ybk2.jpg
img_4916_u6qw.jpg
img_4917_1lb2.jpg
img_4923_juc2.jpg
img_4941_50er.jpg
img_4925_s30.jpg
img_4930_jv07.jpg
img_4948_wxg3.jpg
img_4963_k4pz.jpg