جلسه شورای قرآن ، عترت و نماز شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد + تصاویر

پیش از ظهر شنبه مورخ ۲ بهمن ۱۴۰۰ ، جلسه شورای قرآن ، عترت و نماز شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد.

img_5951_xe73.jpg
img_5952_734.jpg
img_5954_ic97.jpg
img_5956_lzok.jpg
img_5961_4kwz.jpg
img_5963_fsx0.jpg
img_5968_4a9d.jpg
img_5974_djo5.jpg