چهارمین همایش تکریم چهره های قرآنی و آئین تجلیل از خادمین و فعالان قرآن کریم با حضور آیت الله معلمی در مجتمع فرهنگی هنری حر قائم شهر برگزار شد + تصاویر

عصر پنجشنبه مورخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ، چهارمین همایش تکریم چهره های قرآنی و آئین تجلیل از خادمین و فعالان قرآن کریم با حضور آیت الله معلمی در مجتمع فرهنگی هنری حر قائم شهر برگزار شد.

img_5164_bbsf.jpg
img_5172_7i5.jpg
img_5176_mzy5.jpg
img_5179_5w6p.jpg
img_5181_aze5.jpg
img_5192_ge7i.jpg
img_5194_fw79.jpg
img_5197_cze.jpg
img_5209_h2a8.jpg
img_5211_jl23.jpg
img_5219_f1n9.jpg
img_5237_0cos.jpg
img_5239_4h49.jpg
img_5240_khkc.jpg
img_5244_dyyg.jpg
img_5261_djzo.jpg
img_5263_93nf.jpg
img_5268_tbph.jpg
img_5279_xejf.jpg
img_5282_4gu9.jpg
img_5298_ybhx.jpg
img_5300_wc5i.jpg