مدیرکلّ سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان مازندران ، با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر ، با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

پیش از ظهر شنبه مورخ 4 تیر 1401 ، آقای قلی زاده «مدیرکلّ سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان استان مازندران» ، با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر ، با آیت الله معلمی«عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر» دیدار کردند.