آیت الله معلمی ، و جمعی از مسئولین ، با حضور در منزل شهید حمیدرضا محسنی ، بمناسبت هفته دفاع مقدس با خانواده ایشان دیدار کردند + تصاویر

پیش از ظهر سه شنبه مورخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ، آیت الله معلمی و جمعی از مسئولین ، با حضور در منزل شهید حمیدرضا محسنی ، بمناسبت هفته دفاع مقدس با خانواده ایشان دیدار کردند .