کنگره ۱۷۱۰ دانش آموز شهید استان مازندران با حضور ابوالشهیدین آیت الله معلمی در دبیرستان شاهد پسران شهرستان قائم شهر برگزار شد + تصاویر

پیش از ظهر دوشنبه مورخ ۱۴ آبان ۱۳۹۷ ، کنگره ۱۷۱۰ دانش آموز شهید استان مازندران…

رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت به همراه هیئت رئیسه اتاق اصناف قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان با آیت الله معلمی دیدار و گفت و گو کردند + تصاویر

صبح دوشنبه مورخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ ،  رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت به…

سرپرست اداره آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان با آیت الله معلمی دیدار و گفت و گو کردند + تصاویر

صبح دوشنبه مورخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ ، سرپرست اداره آموزش و پرورش شهرستان قائم شهر…

مدیرکلّ اوقاف و امور خیریه استان مازندران و اعضاء ستاد دهه وقف استان ، با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش و گفت و گو کردند + تصاویر

ظهر یکشنبه مورخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ، مدیرکلّ اوقاف و امور خیریه استان مازندران و اعضاء…

مراسم راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان شهرستان قائم شهر با حضور ابوالشهیدین آیت الله معلمی برگزار شد + تصاویر

صبح یکشنبه مورخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ ، مراسم راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان شهرستان قائم شهر…

مراسم نمازجمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷ شهرستان قائم شهر به روایت تصویر

مراسم نماز جمعه یازدهم  آبان ماه ۱۳۹۷ شهرستان قائم شهر با اجرای جناب آقای سعید طبری آغاز…

مراسم نمازجمعه چهارم آبان ۱۳۹۷ شهرستان قائم شهر به روایت تصویر

مراسم نماز جمعه چهارم آبانماه ۱۳۹۷ شهرستان قائم شهر با اجرای جناب آقای سعید طبری آغاز ،…

مراسم نمازجمعه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷ شهرستان قائم شهر به روایت تصویر

مراسم نماز جمعه بیست و هفتم  مهرماه ۱۳۹۷ شهرستان قائم شهر با اجرای جناب آقای مصطفی یوسف…

اعضاء هیئت فوتبال شهرستان قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش و گفت و گو کردند + تصاویر

پیش از ظهر چهارشنبه مورخ ۲۵ مهرماه ۱۳۹۷ اعضاء هیئت فوتبال قائم شهر با حضور در…

مراسم نمازجمعه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۷ شهرستان قائم شهر به روایت تصویر

مراسم نماز جمعه بیستم  مهرماه ۱۳۹۷ شهرستان قائم شهر با اجرای جناب آقای محمد آرام آغاز ،…