جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد + تصاویر

پیش از ظهر پنجشنبه مورخ 19 آبان 1401 ، جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد .