مراسم عزاداری ایام فاطمیه با ایراد بیانات آیت الله معلمی در مصلی جمعه قائم شهر برگزار شد + تصاویر

مغرب یکشنبه مورخ 4 دی ماه 1401 ، مراسم عزاداری ایام فاطمیه با ایراد بیانات آیت الله معلمی در مصلی جمعه قائم شهر برگزار شد.