فرماندهی ، معاونین و جمعی از پرسنل ستاد فرماندهی دریابانی استان مازندران با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش کردند + تصاویر

صبح پنجشنبه مورخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۷ ، فرماندهی ، معاونین و جمعی از پرسنل ستاد فرماندهی دریابانی استان مازندران با حضور در دفتر امام جمعه قائم شهر  به مناسبت هفته نیروی انتظامی با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش کردند.

0rwr_img_0861.jpg

utq1_img_0865.jpg

5gjk_img_0869.jpg

hpdd_img_0871.jpg

zis0_img_0866.jpg

627i_img_0890.jpg

0ph_img_0867.jpg

08c3_img_0870.jpg

3ugf_img_0884.jpg

8f0q_img_0892.jpg