اعضاء هیئت فوتبال شهرستان قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش و گفت و گو کردند + تصاویر

پیش از ظهر چهارشنبه مورخ ۲۵ مهرماه ۱۳۹۷ اعضاء هیئت فوتبال قائم شهر با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان با آیت الله معلمی دیدار و ارائه گزارش و گفت و گو کردند.

v7jl_img_1029.jpg

88se_img_1026.jpg

2fvr_img_1027.jpg

nvz3_img_1030.jpg

57t0_img_1032.jpg

3phq_img_1033.jpg

zb9u_img_1034.jpg

k0z2_img_1035.jpg