دیداراعضا’کنگره بین المللی ابن شهرآشوب باحضرت آیت الله حضرت آیت الله معلمی

دردهه ولایت وامامت ودرآستانه عیدبزرگ ولایت وامامت(عیدغدیرخم)،دکترابراهیمی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی مازندران ودبیرکنگره بین المللی ابن شهرآشوبب به همراه اعضای کمیته اجرایی این کنگره ورئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی قائم شهر،دیدار ی باحضرت آیت الله معلمی امام جمعه قائم شهر ونماینده شریف مردم مازندران درمجلس خبرگان رهبری بعمل آوردند .حضرت آیت الله معلمی امام جمعه محترم قائم شهرنیزضمن خوشامدگویی وتقدیروتشکرازحاج آقای ابراهیمی وتبریک این ایام فرخنده فرمودند:ابن شهرآشوب ساروی یکی ازعلمای برجسته وشاخصی است که درزمان خودمنشاءخدمات ارزشمندوبزرگی بوده است اماکم نیستندازاین علمای شاخص وبرجسته دراستان که خدمات شایسته وفراوانی راانجام داده اند.یکی ازاین علمای برجسته مرحوم علامه طبرسی صاحب تفسیرمجمع البیان وکتاب احتجاج طبری است که درشرایط خفقان آن زمان به رشته تحریردرآورده است وسزاواروشایسته است که این علمانیزموردتجلیل ونکوداشت قرارگیرند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید