با توجه به نامه شماره ۸۶۴۳/۹۹/۲۷۸۴ واصله از فرماندار محترم شهرستان قائم شهر مبنی بر قرارگرفتن این شهرستان در محدوده قرمز همه گیری ویروس کرونا ، به جهت حفظ سلامتی نمازگزاران و مدیریت پیشگیری و مقابله با این بیماری، مراسم نمازجمعه این هفته مورخه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ شهرستان قائم شهر برگزار نخواهد شد.

به استحضار مردم شریف شهرستان قائم شهر می رساند ، با توجه به نامه شماره 8643/99/2784 واصله از فرماندار محترم شهرستان قائم شهر مبنی بر قرارگرفتن این شهرستان در محدوده قرمز همه گیری ویروس کرونا ، به جهت حفظ سلامتی نمازگزاران و مدیریت پیشگیری و مقابله با این بیماری، مراسم نمازجمعه این هفته مورخه ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹ شهرستان قائم شهر برگزار نخواهد شد.

ovx0_photo_۲۰۲۰-۰۲-۲۷_۱۸-۲۹-۰۴_-_copy.jpg

نظرات بسته شده است.