جناب آقای ابراهیم نژاد «رئیس اداره صنعت ، معدن تجارت قائم شهر» و هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ، با حضور در دفتر امام جمعه ، با آیت الله معلمی دیدار کردند + تصاویر

پیش از ظهر چهارشنبه مورخ ۱۷ دی ۱۳۹۹ ، جناب آقای ابراهیم نژاد «رئیس اداره صنعت ، معدن تجارت قائم شهر» و هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ، با حضور در دفتر امام جمعه ، با آیت الله معلمی دیدار کردند.

d3vh_img_2223.jpg
pxo2_img_2225.jpg
106_img_2226.jpg
2z8h_img_2230.jpg
qkii_img_2236.jpg
hct4_img_2237.jpg
diqx_img_2238.jpg
rz4r_img_2240.jpg
jctl_img_2242.jpg

نظرات بسته شده است.