سخنران پیش از دستور جلسه مجلس خبرگان رهبری صبح چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲

 

حضرت آیت الله معلمی نماینده مجلس خبرگان رهبری  در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرازهایی از وصیت نامه سیاسی الهی امام راحل (ره) همگان علی الخصوص علما و مسؤولین نظام را به مرور دوباره و چندباره وصایای حضرت امام توصیه کرد و از جایگاه نهاد مجلس خبرگان در تقویت مقام ولایت فقیه سخن گفت و تأکید کردند:« امروزه با وجود امکانات رسانه ای می توان مباحث ولایت فقیه را برای اقشار مختلف به ویژه دانش آموزان و دانشجویان تبیین کرد.

ایشان در ادامه با اشاره با مسأله بانکداری اسلامی ، اجرای ناصحیح برخی قوانین بانکداری اسلامی را از سوی بخشی از بانکهای کشور مورد انتقاد قرا داد و برلزوم تذکر دادن مداوم نسبت به این گونه مسائل تأکید نمودند.

ابوشهیدین ضمن یادآوری حمایت از دولت خاطر نشان کرد:« تذکرات و انتقادات درست از دولت می تواند دولت را در جریان خدمت بهتر به مردم کمک کند.»

دیدگاهتان را بنویسید