راهپیمایی خودرویی کاروان سه ساله های حسینی در شهرستان قائم شهر برگزار شد + تصاویر

پیش از ظهر یکشنبه مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ ، راهپیمایی خودرویی کاروان سه ساله های حسینی ، از میدان امام خمینی«ره» تا مصلی جمعه شهرستان قائم شهر برگزار شد.

photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۲۹-۴۴_0u8n.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۲۹-۵۲_48ur.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۲۹-۵۸_(2)_ue0k.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۳۰-۰۷_zbd4.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۳۰-۱۰_lwh5.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۳۰-۱۳_(2)_0pxg.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۳۰-۲۰_(2)_h5x.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۳۰-۲۰_q473.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۳۰-۲۲_(2)_wbak.jpg
photo_۲۰۲۱-۰۹-۱۲_۱۳-۳۰-۲۴_ja5b.jpg
img_2419_ei26.jpg
img_2420_uzc8.jpg
img_2426_43k7.jpg
img_2428_klex.jpg
img_2422_1ajz.jpg
img_2401_o4k.jpg
img_2402_xg0s.jpg
img_2403_8wm7.jpg
img_2404_686z.jpg
img_2405_0c42.jpg
img_2406_w0pq.jpg
img_2411_trb6.jpg
img_2414_q82w.jpg
img_2417_9lf.jpg
img_2435_rwg4.jpg
img_2441_1ei2.jpg
img_2458_8g89.jpg
img_2459_2trm.jpg
img_2465_exwc.jpg
img_2473_tevf.jpg
img_2477_t43g.jpg
img_2487_4ljt.jpg
img_2497_dtz.jpg
img_2498_ekok.jpg

نظرات بسته شده است.