جلسه ستاد شهرستانی بزرگداشت علامه طبرسی«رضی الله عنه» صاحب احتجاج در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد + تصاویر

پیش از ظهر دوشنبه مورخ 27 دی 1400 جلسه ستاد شهرستانی بزرگداشت علامه طبرسی«رضی الله عنه» صاحب احتجاج در دفتر امام جمعه قائم شهر برگزار شد .

img_4764_t88h.jpg
img_4766_swze.jpg
img_4775_xj2q.jpg
img_4776_v4wp.jpg
img_4777_v5bo.jpg
img_4781_k9x6.jpg
img_4783_1n0.jpg
img_4784_ns9c.jpg
img_4785_2yhb.jpg
img_4787_kvw5.jpg
img_4790_m1co.jpg
img_4791_wpiy.jpg
img_4793_b126.jpg
img_4799_42rr.jpg
img_4808_h35y.jpg
img_4814_mrr2.jpg