جلسه هیئت امناء مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا«س» شهرستان قائم شهر ، در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد + تصاویر

پیش از ظهر جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰ ، جلسه هیئت امناء مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا«س» شهرستان قائم شهر ، در دفتر امام جمعه شهرستان ، با حضور آیت الله معلمی برگزار شد.

img_5753_l6qd.jpg
img_5755_eh9a.jpg
img_5756_n4v5.jpg
img_5758_hnr9.jpg
img_5760_sw3l.jpg
img_5761_ruik.jpg
img_5762_b1d9.jpg
img_5766_74f3.jpg
img_5767_14jg.jpg
img_5768_zs81.jpg
img_5770_pb9v.jpg
img_5776_57x.jpg
img_5778_8ael.jpg
img_5791_hsbb.jpg
img_5799_k7dx.jpg
img_5801_isb3.jpg
img_5804_kxh9.jpg
img_5814_ka7j.jpg