آیت الله معلمی با حضور در منزل شهیدان حجازی ، با پدر و مادر سه شهید دفاع مقدس دیدار کردند + تصاویر

مغرب دوشنبه مورخ 7 اسفند 1402 ، آیت الله معلمی با حضور در منزل شهیدان حجازی ، با پدر و مادر سه شهید دفاع مقدس دیدار کردند .