جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد + تصاویر

پیش از ظهر شنبه مورخ 12 خرداد 1403 ، جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قائم شهر در دفتر امام جمعه برگزار شد.