راهپیمایی حمایت جهانی از کودکان مظلوم فلسطینی ، با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی ، در شهرستان قائم شهر برگزار شد + تصاویر

عصر شنبه مورخ 27 آبان 1402 ، راهپیمایی حمایت جهانی از کودکان مظلوم فلسطینی ، با حضور و ایراد بیانات آیت الله معلمی ، در شهرستان قائم شهر برگزار شد.