آیت الله معلمی با حضور در منازل جانبازان سرافراز اسلام ، آقایان ذاکری ، حسنی ، و رنجبر ، با این عزیزان دیدار کردند + تصاویر

چهارشنبه مورخ 25 بهمن 1402 ، آیت الله معلمی«عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر» با حضور در منازل جانبازان سرافراز اسلام ، آقایان حسن ذاکری ، علیجان حسنی ، و محمد رنجبر ، با این عزیزان دیدار کردند .